top of page

 

LUCHIA ELEKTRICITEIT IN MOTION SL.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN LUCHIA ELECTRICITY IN MOTION SL
HET FORMALISEREN VAN EEN BESTELLING IMPLICEERT DE AANVAARDING VAN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN

provider identificatie
LUCHIA ELEKTRICITEIT IN MOTION SL. Het hoofdkantoor is gevestigd in Murcia, Ctra. Murcia Alicante, 1 km. 8, 30163 Cobatillas. Met CIF B06895940. Het is geregistreerd in de
Handelsregister.

generaals
Het invullen en verzenden van het bestelformulier wordt beschouwd als aanvaarding van de voorwaarden van het contract, zonder dat dit in ieder geval kan
worden beschouwd als een commercieel voorstel. Alle verkopen vinden plaats onder de onderstaande voorwaarden, elke specificatie die niet voldoet
deze voorwaarden moeten schriftelijk worden aanvaard door LUCHIA ELECTRICITY IN MOTION SL
Garantie en kwaliteit
3 jaar garantie en volgens de aannames overwogen in de huidige regelgeving, Europese Richtlijn 2019/771 van 20 mei 2019 en RDL 1/2007 van 16
november.
Deze garantie dekt alle fabricagefouten, maar dekt geen verslechtering opgelopen door oneigenlijk gebruik, manipulatie of onjuiste installatie,
zoals demontage en transport.
In geval van panne dient het opnameformulier opgevraagd te worden bij de technische dienst, ingevuld en afgeleverd te worden voor de afhandeling van de herstelling, evenals
Hoe een kopie van de factuur bij te voegen. Het is verplicht dat de retourzendingen van de producten worden gemaakt met hun originele verpakking en in perfecte staat.
LUCHIA behoudt zich het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen om de kwaliteit en functionaliteit van haar producten voortdurend te verbeteren,
zonder dat dit aanleiding kan zijn voor een aanspraak van de opdrachtgever. Als de oorzaak van de retourzending een fout in het artikel was, wordt dit achteraf beoordeeld
ontvangst in de LUCHIA-magazijnen om uit te sluiten of het defect afkomstig is van de klant van het artikel. In het geval dat het artikel niet werkt, behoudt LUCHIA zich het recht voor om
recht op vervanging of betaling daarvan tegen de aankoopprijs van de klant.
bestelling bezorgen
De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, waarbij geen aanspraak op schadevergoeding door de opdrachtgever wegens vertraging in de levering wordt aanvaard.
levering, of andere claims of compensatie voor contractbreuk.
Het niet naleven van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever niet het recht de koopovereenkomst te ontbinden, indien dit te wijten is aan vertragingen in het transport van anderen
aan LUCHIA ELECTRICITY IN MOTION SL (invoer van materialen en op maat gemaakte producten 50 tot 90 dagen).
Oorzaken van overmacht (oorlogen, revoluties, stakingen, natuurrampen, machinestoringen, transportonderbrekingen, douanesluitingen of
elke andere officiële maatregel die van invloed zou kunnen zijn, enz.) geeft ons het recht om de leveringstermijn zonder voorafgaande kennisgeving uit te stellen.
De bestelling zal binnen maximaal 24 uur moeten worden beoordeeld, in het geval er sprake is van schade aan het materiaal veroorzaakt door transport. Na de periode van
24h noch de koerier, noch LUCHIA ELECTRICITY IN MOTION SL zijn verantwoordelijk voor breuk veroorzaakt tijdens het transport.
Prijs en geldigheidsduur
Dit zijn de prijzen die in onze prijslijst staan, met uitzondering van expliciete overeenkomsten die zijn bevestigd door LUCHIA ELECTRICITY IN MOTION SL. behalve fouten van
afdrukken, evolutie van de producten of de constante schommelingen van de grondstof, LUCHIA ELECTRICITY IN MOTION SL. in dit geval de
recht om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen zijn exclusief BTW, noch ecotaks
In de orderbevestigingsinformatie, voordat de koper de transactie accepteert, worden de prijzen van elk duidelijk gespecificeerd.
van de gekozen artikelen. De koerier wordt door de klant gestuurd om het materiaal op te halen. Heeft u geen eigen koerier, dan kan dat ook
vraag de koerier gecontracteerd door LUCHIA ELECTRICITY IN MOTION SL, deze kosten zijn voor rekening van de klant.
*Raadpleeg in dat geval de verzendkosten.
Alle bestellingen voor op maat gemaakt of gemanipuleerd materiaal moeten schriftelijk worden bevestigd, waarbij het budget wordt geaccepteerd door handtekening en stempel, wat verplicht is
LUCHIA worden doorverwezen. Per e-mail om door te gaan met de realisatie ervan.
Alle productie- of reserveringsorders worden als volgt betaald; een voorschot van 40% van het totale bedrag om uw te starten
fabricage. Op maat gemaakte producten kunnen niet geretourneerd worden.
De prijs is exclusief installatie of transport.
Origineel defect product:
Zodra LUCHIA ELECTRICITY IN MOTION SL het defecte product heeft ontvangen, stuurt het u een ander, waarbij LUCHIA ELECTRICITY IN MOTION SL de leiding neemt over de
Verzendkosten die overeenkomen met de retourzending en nieuwe zending. Indien u een artikel wilt ruilen voor een ander artikel, vervallen de kosten van retour en nieuwe verzending
overgenomen door LUCHIA ELECTRICITY IN MOTION SL

LUCHIA ELEKTRICITEIT IN MOTION SL.

Annuleringen en retouren
Over het algemeen wordt er geen restitutie geaccepteerd. Vaste bestellingen kunnen niet worden geannuleerd zonder toestemming van LUCHIA ELECTRICITY IN
BEWEGING SL.
Elke toegerekende klacht inzake kwantiteit, kwaliteit, zichtbare gebreken zal binnen een maximumtermijn van 4 kalenderdagen worden afgehandeld, op de
ontvangst van de koopwaar. Voor verborgen gebreken bedraagt de termijn 15 kalenderdagen na ontvangst van de koopwaar, op voorwaarde dat deze wordt teruggestuurd
originele fabrieksstaat en met al zijn onderdelen, vergezeld van de bijbehorende aankoopfactuur. Na deze tijd vindt er geen restitutie plaats.
Van het materiaal dat om andere redenen wordt geretourneerd, wordt maximaal 90% van de aankoopwaarde vergoed, mits het in dezelfde staat wordt geretourneerd als waarin het is ontvangen.
geleverd, anders wordt de retourzending niet geaccepteerd. In geval van reparatie of retournering van het product zijn de verzendkosten voor rekening van de klant in
zijn geheel. In geval van defect worden de door de klant ondersteunde verzendkosten betaald.
Betaling
De betalingsvoorwaarden zijn die welke met onze klanten zijn overeengekomen. Elke niet-betaling of laattijdige betaling doet de mogelijkheid van krediet teniet, waardoor de
levering van materialen totdat de situatie geregulariseerd is.
Betalingswijze: 40% voor orderbevestiging en de resterende 60% voor het ophalen van de koopwaar (koerier of persoonlijk)
extra recht
De huidige partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de bepalingen van de huidige Spaanse wetgeving ter zake en aan de rechtbanken van Murcia

GARANTIE

bottom of page